Veelgestelde vragen

Alice Pereboom Coaching

Of iemand een goede coach is, hangt mede af van de vraag die je hebt en de ‘klik’ die je met de coach hebt. Lees meer in dit artikel. Pereboom Coaching valt onder de groep lifecoaches.

Er zijn veel verschillende vormen van coaching en evenzoveel coaches. Bij Pereboom Coaching leert iemand zichzelf zo goed kennen dat het mogelijk wordt zelfstandig keuzes te maken die recht doen aan de aanwezige kwaliteiten. Dat geldt niet alleen voor problemen die nu spelen maar ook voor situaties in de toekomst.

Pereboom Coaching versterkt persoonlijk leiderschap. Het coachtraject bestaat niet alleen uit het onderzoeken van vragen maar ook uit aanbod van informatie. Hiermee kan verdere ontwikkeling in eigen hand worden genomen.

Pereboom Coaching werkt voor iedereen die van betekenis wil zijn. En die meer uit zichzelf wil halen. Leeftijd, beroep, educatie en (levens)ervaring maken niet uit. Een aparte dienstverlening is er voor interim managers; kijk daarvoor onder het kopje Wat is een sparringpartner?

Naast kantooruren is het ook beperkt mogelijk afspraken te maken tijdens avonduren of in het weekend. Sessies worden in onderling overleg ingepland.

Coachgesprekken vinden plaats op het praktijkadres in Arnhem. In overleg kan voor andere plaatsen en locaties gekozen worden. Daarnaast zijn coachgesprekken online mogelijk. Pereboom Coaching werkt met Skype of Jitsi. Bestaat er voorkeur voor een ander platform dan overleggen we even.

Pereboom Coaching houdt altijd rekening met acute hulpvragen. Meestal is een start binnen een
week mogelijk. Neem hiervoor contact op via tel. 06-44818091 of via het contactformulier

Een los coachgesprek is vanzelfsprekend mogelijk. Dat kan nuttig zijn om in een acute situatie de zaken snel op een rijtje te krijgen. Een los coachgesprek is extra effectief na een eerder afgerond coachtraject, omdat er teruggegrepen kan worden op eerder gedeelde informatie en kennis. Voor zo’n vervolgsessie geldt een kortingstarief.

Zeker, graag zelfs. Laat gegevens en vraag achter op het contactformulier  dan neem ik contact op. Informatie over coach Alice Pereboom is hier te lezen. En op deze plek ervaringen met Pereboom Coaching

Het eerste (telefonisch) contact biedt gelegenheid om enerzijds aan te geven waar behoefte aan is en anderzijds wat de aanpak van Pereboom Coaching zou kunnen zijn. Zo’n gesprek duurt ongeveer een half uur en is kosteloos. Na wederzijdse instemming, dat de situatie bij mij in goede handen is, wordt het aantal gewenste sessies besproken en de eerste sessie ingepland.
Wie ingeschreven staat bij de Arnhemse vestiging van Olympia kan contact opnemen met deze vestiging via tel. 026 351 4110. Informeer naar de mogelijkheid voor een gratis coach sessie, bijvoorbeeld over werkervaringen, wensen en ambities.
Neem hiervoor contact op via tel. 06-44818091 of vul het contactformulier  in. Rechtstreeks een mail sturen naar info@pereboom.coach kan ook.
Neem altijd even contact op om te kijken wat mogelijk is. In de regel geldt: Een afspraak kan tot 24 uur van te voren worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd.
Pereboom Coaching werkt ook als sparringpartner voor professionals, met name voor interim managers. De sparringpartner is beschikbaar voor overleg, suggesties en als praatpaal, met de focus op belemmerende spanningen in de samenwerking met (tijdelijke) collega’s en opdrachtgevers. Pereboom Coaching hanteert hiervoor een knipkaart met 12 of 24 coachblokken van 10 minuten.
De coaching bestaat uit onderzoekende gesprekken over ingebrachte vraagstukken en desgewenst ook uit informatieoverdracht, oefeningen, werkvormen en testen. Pereboom Coaching helpt je allereerst ontdekken wat het je lastig maakte om zelf tot antwoorden en keuzes te komen. Tijdens de sessies kunnen ‘ontbrekende puzzelstukjes’ worden aangereikt of krijg je zicht op het pad richting oplossingen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk, de duur van het coachtraject en iemands voorkeur qua aanpak. Het ultieme doel is mensen (weer) autonoom en zelfredzaam maken.
In de praktijk van Pereboom Coaching staat het gedachtegoed van de Core Values Index ( CVI™ ) centraal, een onderzoek naar intrinsieke motivatie. Dat kan zijn als denkrichting op de achtergrond maar soms ook concreet in de vorm van een online onderzoek. Daarnaast gebruikt Pereboom Coaching elementen uit Intervisie-methodieken en Appreciative Inquiry.
Pereboom Coaching gaat minder diep in op emotionele problemen dan een psycholoog en laat het verleden meer voor wat het is. Bij de coaching wordt vooral toekomstgericht gewerkt. Het doel is het bieden van handvatten om concreet aan de slag te kunnen gaan met vraagstukken en het oplossend vermogen duurzaam te versterken.
Ieder mens is beïnvloedbaar. Denk aan de verwachtingen van leidinggevenden, leraren, ouders, partners, vrienden… De ervaring leert echter dat aangepast gedrag uit het verleden niet per se effectief is bij nieuwe uitdagingen. Pereboom Coaching helpt met het vormen van een persoonlijk referentiekader voor de toekomst. Eentje dat uitgaat van iemands meest essentiële voorkeuren en behoeften. Het verschaft argumenten voor keuzes die recht doen aan de aanwezige capaciteiten. Het​ helpt kwetsbaarheden beter te beschermen. Het maakt iemand gelijkwaardig gesprekspartner waar het gaat over de eigen verdere ontwikkeling. Dat bedoelt Pereboom Coaching met autonoom en zelfredzaam.
Omdat ieder mens, team of organisatie uniek is, met eigen behoeften, ideeën, mening en wensen, is
elk coachtraject maatwerk. Pereboom Coaching bespreekt vooraf met de opdrachtgever (particulier,
professional, team of de organisatie) welke aanpak nodig is voor het beste mogelijk resultaat.

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt een prijsvoorstel gemaakt bij het plan van
aanpak. Vraag naar de mogelijkheden, bel 06-44818091, vul het contactformulier in of mail
rechtstreeks naar info@pereboom.coach

Pereboom Coaching is sinds 2012 gecertificeerd voor de CVI™ van Taylor Protocols en is daarmee een
van de meest ervaren praktijken die met dit onderzoek naar intrinsieke drijfveren werkt. Het online
onderzoek, inclusief het gedachtegoed erachter, sluit perfect aan bij de visie van Pereboom
Coaching: dat iedereen iets te bieden heeft. Vaak kan iemand meer dan hij denkt, of iets heel anders
dan waar nu de focus op ligt. De CVI™ is een middel om dit zichtbaar te maken en erover te praten
maar de mens zoals die zich gemeld heeft, met al zijn vragen en ervaringen, blijft bij Pereboom
Coaching centraal staan.